Etap Miejski Konkursu z BRD
Dodane przez alien dnia 01 kwiecień 2013 18:25:58
22 marca 2013 roku w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie odbywał się Etap Miejski Konkursu z Zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jako przedstawiciel Grupy Ratownictwa zostałem poproszony o sędziowanie nad zadaniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Po małych bojach z dostaniem, się w miejsce gdzie konkursowicze, będą pomagać poszkodowanym zapoznałem się z zakresem zadań, które ich obowiązują. Zadania do wykonania mieli 2:

1.       Pytanie teoretyczne, na którym odpowiadali grupowo

2.       Zadanie praktyczne, za zadane mieli udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Ocenie podlegało Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ratownika, wywiad z poszkodowanym, komfort psychiczny i wykonanie opatrunku.

Zadania nie były trudne, opiewały na wykonaniu opatrunku na ranie ciętej i szarpanej, oparzeniu dłoni czy złamaniom zamkniętym oraz ranie głowy. Zarówno grupy gimnazjalne jak i młodsze klasy 4-6 szkół podstawowych, nie miały większych problemów z zadaniami i wychodzili zadowoleni z tej części konkursu. Nie obyło się jednak bez drobnych interwencji, gdyż jeden z chłopców kleszczył sobie palec pomiędzy drzwi i framugę, a inny tak się zestresował konkursem, że zrobiło mu się trochę słabo. 

Damian