Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OR PCK Wejherowo
Dodane przez alien dnia 01 luty 2016 10:08:00
W dniu 27 stycznia 2016 roku w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK Wejherowo odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działań podczas swojej kadencji, również Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Jako przewodniczącego zebrania delegaci wybrali Pana Waldemara Mroza.

W skład nowego Zarządu OR PCK Wejherowo weszli:
Prezes-Gabriela Lisius
V-ce prezes-Karolina Grzenkowicz
Skarbnik-Szymon Piotrowski
Sekretarz-Monika Sikora
Członek-Krzysztof Wójcik

Zaś jako nowa Komisja Rewizyjna urzędować będą:
Przewodniczący-Waldemar Mróz
Członkowie-Ewa Trocka i Agata Nadolska

Delegat OR PCK Wejherowo na Zjazd Okręgu-Szymon Piotrowski

Wszystkim Serdecznie Gratulujemy i Życzymy owocnej współpracy ! ! !